Cara Menggunakan VLOOKUP untuk Membuat Kotak Carian

Kotak carian akan membolehkan anda mendapatkan hasil yang sepadan dengan cepat apabila anda mempunyai pengecam. Sebagai contoh, dalam contoh di atas, anda boleh mempunyai gaji seseorang dalam sel I3 jika anda menaip ID orang itu dalam sel I2.

Langkah 1. Klik sel I3 di mana anda mahu mempunyai Fungsi ( Muat turun contoh );

Langkah 2. Klik ' Formula ' Tab daripada Riben ;

Langkah 3: Klik ' Fungsi Sisipkan ';

Langkah 4: Dalam Sisipkan Tetingkap Fungsi, jenis VLOOKUP dalam kotak dan klik Pergi . VLOOKUP fungsi akan muncul dalam kotak di bawah. klik VLOOKUP dan kemudian klik okey di bawah;

Langkah 5: The Hujah Fungsi akan muncul. Dalam kotak pertama, klik sel dengan nilai carian I2 ;

Langkah 5. Dalam kotak ke-2, pilih julat data $A$1:$F$54 di mana nilai carian terletak; kelebihan menggunakan nilai mutlak ialah julat data akan sama sepanjang masa.

Langkah 6. Dalam kotak ke-3, taipkan nombor 6 (lajur) untuk Gaji (atau 2 untuk Nama Pertama, 3 untuk Nama Akhir, 4 untuk DOB, 5 untuk Wilayah);

Langkah 7. Dalam kotak ke-4, taip ' salah 'untuk carian tepat (atau benar untuk carian anggaran), klik 'OK' di bahagian bawah;

Langkah 8. Taip sebarang ID dalam sel I2 , sebagai contoh, 700356, gaji $79,027 akan muncul dalam I3 secara automatik. Jika nilai tidak dapat ditemui dalam lajur A, hasilnya akan mengembalikan #N/A.

Muat turun Contoh Kotak Carian Vlookup