Cara Menggunakan Pintasan ke Jumlah Auto dalam Excel

Jalan pintas' Alt + = ' ialah untuk AutoJumlah nombor yang bersebelahan dalam baris atau lajur yang sama. Pintasan hanya akan menjumlahkan nombor bersebelahan. Sila lihat di bawah untuk butiran atau semak lebih banyak fungsi data .

Langkah 1: Klik mana-mana sel selepas data, tetapi biasanya sel betul-betul selepas data (atau sel di bawah sel data terakhir jika anda mengira nombor dalam lajur);

Langkah 2: Tekan dan tahan kekunci ' Semuanya ' dari papan kekunci, dan klik kekunci ' = ';Langkah 3: Tekan ' Masuk ' kekunci dari papan kekunci dan anda mendapat hasilnya.

Sebagai alternatif, anda sentiasa boleh menggunakan arahan daripada reben.

Langkah 1: Klik sel selepas baris data;

Langkah 2: Klik ' Rumah ' tab daripada reben;

Langkah 3: Klik pada ' Autosum ' di dalam ' Suntingan ' bahagian dari reben;

 Imej ini mempunyai atribut alt kosong; nama failnya ialah excelbasichomeautosumlarge-1024x598.jpg

Langkah 4: Tekan ' Masuk ' kekunci dari papan kekunci untuk mendapatkan hasilnya.