Cara Menggunakan Fungsi YEARFRAC

Fungsi YEARFRAC adalah untuk mengembalikan pecahan tahun antara tarikh_mula dan tarikh_akhir.

Formula:

= YEARFRAC(tarikh_mula, tarikh_akhir, [asas])Penjelasan:

  • Tarikh_mula diperlukan, tarikh mula.
  • Tarikh_akhir diperlukan, tarikh tamat.
  • [Base] adalah pilihan, jenis asas kiraan hari untuk digunakan.

Awas:

  • Secara lalai, Microsoft Excel menggunakan 1 Januari 1900 sebagai nombor siri 1.
  • Argumen dipotong kepada integer apabila ia bukan integer.
  • Fungsi mengembalikan #NUM! nilai ralat apabila asas < 0 atau jika asas > 4.

Contoh 1: Masa antara 18/1/2016 dan 18/6/2016 ialah 0.41667 tahun jika kita menggunakan asas kiraan 30/360 hari AS.

=YEARFRAC(A2,B2)

Contoh 2: Masa antara 18/1/2016 dan 18/6/2016 ialah 0.41644 tahun jika kita menggunakan asas kiraan Sebenar/365 hari.

=YEARFRAC(A5,B5,3)

Muat turun: Fungsi YEARFRAC