Cara Menggunakan Fungsi SUMX2PY2

Fungsi SUMX2PY2 mengembalikan jumlah kuasa dua nombor dalam dua tatasusunan.

Formula:

= SUMX2PY2(array_x, array_y)Penjelasan:

– Array_x diperlukan, yang merupakan tatasusunan pertama.

– Array_y diperlukan, yang merupakan tatasusunan kedua.

Awas:

– Array_x dan array_y akan mempunyai bilangan nilai yang sama, jika tidak, mengembalikan ralat #N/A.

Contoh: Apakah hasil tambah kuasa dua Tatasusunan A dan B?

=SUMX2PY2(A2:A11,B2:B11)

Keputusan kembali kepada 490.

Muat turun: Fungsi SUMX2PY2