Cara Menggunakan Fungsi ROUNDDOWN

Fungsi ROUNDDOWN membundarkan nombor ke bawah ke arah sifar dengan bilangan digit yang anda tentukan.

Formula:

=ROUNDDOWN(nombor, bilangan_digit)Penjelasan:

– Nombor diperlukan, nombor untuk dibundarkan.

– Num_digit diperlukan, bilangan digit yang anda perlu simpan.

Awas:

Apabila num_digit kurang daripada 0, nombor itu dibundarkan ke kiri titik perpuluhan.

Muat turun: Fungsi ROUNDDOWN