Cara Menggunakan Fungsi REPLACE

Fungsi REPLACE menggantikan sebahagian daripada rentetan teks dengan teks baharu berdasarkan kedudukan dan bilangan aksara yang anda tentukan.

Formula:

=REPLACE(teks_lama, nombor_mula, angka_huruf, teks_baru)Penjelasan:

– Teks lama diperlukan, rentetan teks yang anda ingin ganti;

– Start_num diperlukan, titik permulaan yang anda ingin gantikan dalam rentetan teks lama;

– Num_chars diperlukan, bilangan aksara yang anda ingin gantikan dalam rentetan teks lama;

– Teks_baharu diperlukan, teks yang akan menggantikan aksara lama.

Awas:

– Ruang dikira sebagai aksara.

– Teks baharu memerlukan tanda petikan.

– Apabila num_chars lebih panjang daripada bilangan aksara selepas titik permulaan, semua aksara selepas titik permulaan akan digantikan dengan rentetan teks baharu.

– Apabila Start_num kurang daripada 1 (mis., -5), hasilnya mengembalikan ralat #VALUE!

Contoh: Tukar huruf 'ganti' dalam rentetan teks 'cara menggunakan fungsi ganti' dengan 'GANTI'.

=GANTIKAN(A1,12,7, 'GANTIKAN')

Hasilnya mengembalikan 'cara menggunakan fungsi REPLACE'.

Muat turun: Fungsi REPLACE