Cara Menggunakan Fungsi RADIANS

Fungsi RADIANS menukar darjah kepada radian.

Formula:

=RADIANS(sudut)

Penjelasan:

Sudut diperlukan, iaitu dalam darjah.

Muat turun: Fungsi RADIANS