Cara Menggunakan Fungsi PROPER

Fungsi PROPER menggunakan huruf besar pada huruf pertama setiap perkataan dalam teks dan menukar semua huruf lain kepada huruf kecil.

Formula:

= PROPER(Teks)

Penjelasan:

Teks diperlukan, rentetan teks yang anda mahu tukar huruf pertama dalam setiap perkataan kepada huruf besar dan semua huruf lain kepada huruf kecil.

Awas:

Semua huruf pertama akan ditukar termasuk perkataan sambungan (cth., a, to, on …).

Contoh: Tukar semua huruf pertama perkataan dalam rentetan teks 'cara menggunakan fungsi yang betul' kepada huruf besar dan semua huruf lain kepada huruf kecil

=PROPER(A2)

Hasilnya mengembalikan 'Cara Menggunakan Fungsi yang Betul'.

Muat turun: Fungsi PROPER