Cara Menggunakan Fungsi MEDIAN

Dalam statistik, median ialah nombor yang memisahkan separuh lebih tinggi daripada sampel data daripada separuh bawah. Contohnya: untuk mengira median dalam sampel data: 10, 3, 5, 7, 9, 14, 103, anda perlu mengisih sampel data mengikut tertib daripada terkecil kepada terbesar: 3, 5, 7, 9, 10, 14, 103. Nombor di tengah ialah 9, jadi median ialah 9. Apabila terdapat 2 nombor tengah, anda boleh purata dua nombor untuk mempunyai median.

Dalam Excel, anda boleh menggunakan Fungsi MEDIAN untuk mencari nombor di tengah-tengah set nombor.

Formula:= MEDIAN(nombor1, [nombor2], …)

Penjelasan:

– Nombor 1 diperlukan;

– [nombor2] … nombor selain daripada yang pertama adalah pilihan.

Awas:

– Apabila bilangan nombor adalah ganjil, median sama dengan nombor di tengah. Apabila bilangan nombor genap, median sama dengan purata dua nombor di tengah.

– Sel kosong atau sel dengan teks diabaikan dalam pengiraan.

Contoh 1: Apakah pendapatan median dalam Lajur C?

=MEDIAN(C2:C9) Pendapatan median ialah $71,663.

Terdapat 8 nilai dalam contoh ini, purata dua nilai di tengah ialah $70,256 dan $73,069 , dan purata dua nilai ialah $71,663 .

Contoh 2: Apakah pendapatan median (satu sel kosong)?

=MEDIAN(D2:D9) Pendapatan median ialah $70,256 .

Terdapat 8 nilai dalam contoh ini dengan satu kosong. Sel kosong diabaikan jadi hanya terdapat 7 nilai dalam pengiraan. Nombor di tengah ialah $70,256.

Muat turun: Fungsi MEDIAN