Cara Menggunakan Fungsi MATCH

The PERLAWANAN fungsi mengembalikan kedudukan relatif untuk nilai dalam julat data yang anda tentukan.

Formula:

= MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_type])Penjelasan:

Lookup_value diperlukan, nilai untuk dicari.

Lookup_array diperlukan, julat data untuk carian.

Match_type adalah pilihan, nombor (1,0 atau -1) untuk menentukan gaya padanan. Lalai ialah 1 apabila ia ditinggalkan.

– Apabila ia adalah 1 atau ditinggalkan, mengembalikan nilai terbesar kurang daripada atau sama dengan nilai carian; mestilah tertib menaik.

– Apabila ia adalah 0, mengembalikan nilai pertama yang betul-betul sama dengan nilai carian;

– Apabila ia adalah -1, mengembalikan nilai terkecil yang lebih besar daripada atau sama dengan nilai carian, mestilah tertib menurun.

Contoh 1:

=PERLAWANAN(61900,C2:C6,1)

Di mana match_style ialah 1, untuk mencari nilai terbesar yang kurang daripada atau sama dengan 61900 dalam tatasusunan data C2:C6 yang diisih dalam tertib menaik. Ia ialah 61877 dan berada di kedudukan 2.

Contoh 2:

=PERLAWANAN(61900,D2:D6,-1)

Di mana match_style ialah -1, untuk mencari nilai terkecil yang lebih besar daripada atau sama dengan 61900 dalam tatasusunan data D2:D6 yang diisih dalam tertib menurun. Ia ialah 61877 dan berada di kedudukan 4.

Contoh 3:

=PERLAWANAN(61877,C2:C6,0)

Di mana match_style ialah 0, untuk mencari nilai pertama yang sama persis dengan 61877 dalam tatasusunan data C2:C6 dan mengembalikan 2.

Contoh 4:

=PERLAWANAN(61877,D2:D6,0)

Di mana match_style ialah 0, untuk mencari nilai pertama yang sama persis dengan 61877 dalam tatasusunan data D2:D6 dan mengembalikan 4.

Muat turun: Fungsi MATCH