Cara Menggunakan Fungsi INT

Fungsi INT membundar ke bawah kepada integer terdekat.

Formula:

=INT(nombor)Penjelasan:

Nombor itu diperlukan, nombor yang anda perlukan untuk bulatkan kepada integer.

Muat turun: Fungsi INT