Cara Menggunakan Fungsi INDEX

Fungsi INDEX adalah untuk mengembalikan nilai tatasusunan data, yang dipilih mengikut nombor baris dan lajur.

Formula:

= INDEX(tatasusunan, nombor_baris, [nombor_lajur])Penjelasan:

  • Tatasusunan diperlukan, julat sel atau pemalar tatasusunan.
  • Row_num diperlukan, baris dalam tatasusunan untuk mengembalikan nilai. Column_num diperlukan apabila Row_num diabaikan.
  • Column_num adalah pilihan, lajur dalam tatasusunan untuk mengembalikan nilai. Nombor_baris diperlukan apabila Bilangan_lajur diabaikan.

Awas:

  • Apabila kedua-dua argumen Row_num dan Column_num digunakan, INDEX mengembalikan nilai dalam sel di persimpangan Row_num dan Column_num.
  • Apabila argumen Row_num atau Column_num ditetapkan kepada 0 (sifar), INDEX mengembalikan nilai untuk keseluruhan lajur atau baris. Untuk memasukkan formula tatasusunan, tekan CTRL+SHIFT+ENTER.

Contoh 1: Cari nilai dalam sel

= INDEKS(A2:D6,4,3)

Dalam julat data A2:D6, cari nilai dalam baris ke-4 dan lajur ke-3. Hasilnya mengembalikan nilai sel C5, iaitu 'BROWN'.

Contoh 2: Cari nilai untuk baris

{=INDEX(A2:D6,3,0)}

Langkah 1: Pilih bilangan sel yang sama dengan bilangan sel dalam julat data.

Langkah 2: Taip formula '=INDEX(A2:D6,3,0)';

Langkah 3: Tekan Ctrl+Shift+Enter daripada papan kekunci;

Langkah 4: Hasilnya akan mengembalikan nilai keseluruhan baris: '3 Liam WILLIAMS $61,877'.

Contoh 3: Cari nilai dalam berbilang julat data

=INDEX((A2:D6,A8:D12),3,2,1)

Langkah 1: Taip formula =INDEX((A2:D6,A8:D12),3,2,1) dalam sel kosong;

Langkah 2: Hasilnya akan mengembalikan data di persimpangan baris ke-3 dan lajur ke-2 ialah bahagian data 1.

Muat turun: Fungsi INDEX