Cara Menggunakan Fungsi IFERROR

Fungsi IFERROR mengembalikan nilai yang anda tentukan apabila formula menilai kepada ralat, jika tidak, fungsi mengembalikan hasil formula.

Formula:

= IFERROR(nilai, nilai_jika_ralat)Penjelasan:

– Nilai diperlukan, hujah untuk menyemak sama ada ia ralat.

– Value_if_error diperlukan, nilai untuk dikembalikan apabila formula menilai kepada ralat.

Contoh 1: Untuk menyemak keputusan untuk formula A2/B2. Hasilnya mengembalikan keputusan formula, iaitu 2 (=100/50).

Contoh 2: Untuk menyemak keputusan untuk formula A3/B3. Hasilnya mengembalikan ralat kerana 0 tidak boleh menjadi penyebut. Fungsi ini mengembalikan nilai yang ditentukan iaitu 'ERROR'.

Muat turun: Fungsi IFERROR