Cara Menggunakan Fungsi IF

Fungsi IF adalah salah satu daripada fungsi Excel yang paling popular . Fungsi mengembalikan satu nilai apabila syarat adalah benar dan mengembalikan nilai lain apabila ia palsu.

Formula:

= IF(ujian_logik, nilai_jika_benar, [nilai_jika_salah])Penjelasan:

– Logical_test diperlukan, syarat untuk diuji.

– Value_if_true diperlukan, nilai untuk dikembalikan apabila logical_test adalah TRUE.

– Value_if_false adalah pilihan, nilai untuk dikembalikan apabila logical_test adalah FALSE.

Awas:

– Fungsi kembali kepada 0 (sifar) apabila tiada argumen value_if_true atau value_if_False

– Fungsi mengembalikan #NAME? ralat apabila formula salah eja.

= JIKA(A2=A3, 'sama','berbeza')
= JIKA(A3=A4, 'sama','berbeza')

Jika A2 = A3, fungsi mengembalikan 'sama', jika tidak, fungsi mengembalikan 'berbeza'. 'Excelnotes' dalam A2 adalah sama dengan 'Excelnotes' dalam A3, hasilnya kembali 'sama'.

Jika A3 = A4, fungsi mengembalikan 'sama', jika tidak, fungsi mengembalikan 'berbeza'. 'Excelnotes' dalam A3 adalah berbeza daripada 'Excelnotes.com' dalam A4, hasilnya mengembalikan 'berbeza'.

Muat turun: Fungsi IF