Cara Menggunakan Fungsi HYPERLINK

Fungsi HYPERLINK mencipta pintasan untuk membuka dokumen yang disimpan pada pelayan rangkaian, intranet atau Internet.

Formula:

= HYPERLINK(lokasi_pautan, [nama_mesra])Penjelasan:

  • Pautan_lokasi diperlukan, pautan ke fail (cth., Internet, pelayan rangkaian).
  • Friendly_name adalah pilihan. Nama yang anda berikan kepada pautan ke lokasi. Apabila friendly_name diabaikan, fungsi menggunakan pautan sebagai nama.

=HYPERLINK('https://excelnotes.com/','sumber excel terbaik anda'). B2 memaparkan nama 'you best excel source'.

=HYPERLINK('https://excelnotes.com/'), nama mesra ditinggalkan, jadi hasilnya mengembalikan pautan itu sendiri sebagai nama mesra.

Muat turun: Fungsi HYPERLINK