Cara Menggunakan Fungsi Hloopup

The Fungsi HLOOKUP mengembalikan nilai yang berada dalam lajur yang sama dengan nilai yang anda cari.

Formula:

= HLOOKUP(nilai_carian, tatasusunan_jadual, bilangan_indeks baris, [julat_carian])

Penjelasan:

Lookup_value diperlukan, nilai yang perlu dicari.

Table_array diperlukan, julat data atau jadual tempat anda perlu mencari.

  • Jika range_lookup adalah BENAR, nilai dalam baris pertama table_array mesti diletakkan dalam tertib menaik.
  • Jika range_lookup adalah FALSE, table_array tidak perlu diisih.

Row_index_num diperlukan, nombor baris dari mana nilai yang sepadan dikembalikan.

Range_lookup adalah pilihan. Nilai logik yang menentukan padanan tepat atau padanan anggaran.

  • Jika BENAR atau ditinggalkan, anggaran padanan dikembalikan. Jika padanan tepat tidak ditemui, nilai terbesar seterusnya yang kurang daripada lookup_value dikembalikan.
  • Jika FALSE, HLOOKUP akan mencari padanan tepat. Jika satu tidak ditemui, nilai ralat #N/A dikembalikan.

=HLOOKUP('JACKSON',$A$1:$D$6,2)

Anggaran padanan (diabaikan): Cari 'JACKSON ' dalam baris 1 dan mengembalikan nilai dari baris 2 yang berada dalam lajur yang sama. Oleh kerana padanan tepat untuk 'JACKSON' tidak ditemui, nilai terbesar dalam baris 1 yang kurang daripada 'JACKSON' digunakan: 'Nama Pertama' dalam lajur A. Nilai dalam lajur A dan baris ke-2 ialah 'Jackson'.

=HLOOKUP('Jackson',$A$1:$C$6,3,TRUE)

Anggaran padanan (benar): Cari 'Jackson ' dalam baris 1 dan mengembalikan nilai dari baris 3 dalam lajur yang sama. Oleh kerana padanan tepat untuk 'Jackson' tidak ditemui, nilai terbesar dalam baris 1 yang kurang daripada 'Jackson' digunakan: 'Nama Pertama' dalam lajur A. Nilai dalam lajur A dan baris ke-3 ialah 'Aiden'.

=HLOOKUP('JACKSON',$A$1:$C$6,4,FALSE)

Padanan tepat (salah): Cari 'JACKSON ' dalam baris 1 dan mengembalikan nilai dari baris 4 yang berada dalam lajur yang sama. Oleh kerana padanan tepat untuk 'JACKSON' tidak ditemui, ia mengembalikan ralat '#N/A'.

Muat turun: Fungsi HLOOKUP