Cara Menggunakan Fungsi FREKUENSI

Kekerapan dalam statistik ialah bilangan item yang berlaku dalam kategori data tertentu.

Dalam Excel, anda boleh menggunakan fungsi FREKUENSI untuk mengira kekerapan nilai berlaku dalam julat nilai.

Formula:= KEKERAPAN(susun_data, tatasusunan_tong sampah)

Penjelasan:

– Data_array diperlukan, iaitu tatasusunan data yang anda perlukan untuk mengira kekerapan;

– Bins_array diperlukan, iaitu selang yang anda ingin kumpulkan nilai. Apabila bins_array tidak mengandungi nilai, fungsi FREQUENCY akan kembali kepada bilangan data.

Awas:

Fungsi FREKUENSI hanya mengira nombor dan tidak mengira sel kosong atau sel dengan teks.

Untuk mendapatkan kekerapan bagi setiap kumpulan, anda perlu menekan ' Ctrl + Shift + Enter ' pada penghujungnya.

Contoh: Untuk mengira kekerapan pendapatan berdasarkan 3 kategori ($60,000, $80,000 dan $100,000) ?

= KEKERAPAN(C2:C9,D2:D4)

Penjelasan:

Dalam contoh ini, kita perlu mengira data gaji dalam lajur E kepada 4 kumpulan:

– Kurang daripada atau sama dengan $60,000,

– Lebih daripada $60,000 tetapi kurang daripada atau sama dengan $80,000,

– Lebih daripada $80,000 tetapi kurang daripada atau sama dengan $100,000, dan

– Lebih daripada $100,000.

Langkah-langkah untuk Mendapat Keputusan:

Langkah 1: Buat lajur pembantu dengan sempadan: $60,000, $80,000, $100,000.

Langkah 2: Taip formula =FREKUENSI(C2:C9,D2:D4) dalam sel kosong untuk mempunyai kekerapan kumpulan pertama;

Langkah 3: Serlahkan 4 sel (kerana terdapat 4 kumpulan) di sebelah sel pertama;

Langkah 4: Tekan F2, anda akan melihat sel pertama menjadi formula;

Langkah 5: Tekan Ctrl + Shift + Enter kunci untuk mempunyai kekerapan bagi setiap kumpulan.

Terdapat 1 nilai kurang daripada $60,000, 3 nilai antara $60,000 dan $80,000, 2 nilai antara $80,000 dan $100,000 dan 2 nilai lebih besar daripada $100,000.

Cara Menggunakan Fungsi FREKUENSI