Cara Menggunakan Fungsi FLOOR

Fungsi FLOOR membundarkan nombor ke bawah kepada gandaan keertian terdekat ke arah sifar.

Formula:

=FLOOR(nombor, kepentingan)

Penjelasan:

– Nombor diperlukan, iaitu nombor yang perlu dibundarkan.

– Kepentingan diperlukan, gandaan yang anda perlu bulatkan.

Awas:

– Jika tanda nombor adalah positif, nilai dibundarkan ke bawah ke arah sifar.

– Jika tanda nombor adalah negatif, nilai dibundarkan ke bawah dari sifar.

– Jika nombor itu ialah gandaan keertian yang tepat, tiada pembundaran berlaku.

Muat turun: FLOOR Function