Cara Menggunakan Fungsi COUNTIF

Untuk mengira bilangan sel yang mengandungi nilai tertentu (cth., perkataan atau nombor), anda boleh menggunakan fungsi COUNTIF , yang akan membantu anda mendapatkan bilangan entri dengan nilai tertentu dalam julat.

Formula:

= COUNTIF(Julat, Kriteria)Penjelasan:

– Julat diperlukan, iaitu julat sel yang perlu anda kira;

– Kriteria diperlukan, yang boleh berupa nombor, perkataan atau rujukan sel.

Awas:

Fungsi COUNTIF boleh mengira julat sel dengan satu kriteria. Anda boleh menggunakan Fungsi COUNTIFS apabila anda mempunyai beberapa syarat.

Contoh 1 (nilai nombor): Untuk mengira berapa ramai orang yang mempunyai gaji kurang daripada $100,000

Nombor gaji ada dalam lajur C, jadi untuk mengira bilangan sel kurang daripada '$100,000' dalam lajur C.

– Julat: Lajur C (C2:C9)

– Kriteria: Kurang daripada $100,000

= Countif(C2:C9, '<100000')
Terdapat 7 orang yang mempunyai gaji kurang daripada $100,000.

Contoh 2 (nilai teks): Untuk mengira bilangan nama pertama orang dengan huruf 'en'

Nama pertama terletak dalam lajur A, jadi kita perlu mengira bilangan sel dengan 'en' dalam lajur A.

Julat: Lajur A (A2:A9)

– Kriteria: Teks 'dalam'

= Countif(A2:A9, '*en*')Terdapat 2 nama pertama orang mengandungi huruf 'en'.

Sila ambil perhatian bahawa (1) anda memerlukan tanda petikan untuk rentetan teks, jika tidak, Excel akan menganggap nilai teks sebagai nombor dan gagal memberikan anda jawapan yang betul.

(2) Rentetan tidak sensitif huruf besar-besaran, di mana 'EN' dan 'en' akan sepadan dengan sel yang sama.

Contoh 3 (rujukan sel): Untuk mengira bilangan orang yang mempunyai nama keluarga yang sama dengan nilai dalam sel B5

– Julat: Lajur B (B2:B9)

– Kriteria: Nilai rujukan sel dalam sel B5

= Countif(B2:B9, B5)
Terdapat 2 orang yang mempunyai nama keluarga yang sama dengan nilai dalam sel B5.

Muat turun Fungsi COUNTIF