Cara Menggunakan Fungsi COMBINA

Fungsi COMBINA mengembalikan beberapa kombinasi (dengan pengulangan) untuk bilangan item tertentu.

Formula:

=COMBINA(nombor, nombor_dipilih)Penjelasan:

Nombor itu diperlukan, iaitu antara yang lebih besar daripada atau sama dengan Number_chosen.

Number_chosen diperlukan, iaitu nombor yang lebih besar daripada atau sama dengan 0.

Awas:

Persamaan Combina ialah:

di mana Nombor = N dan Nombor_dipilih = M.

Muat turun: Fungsi COMBINA