Cara Menggunakan Fungsi COLUMNS

Fungsi COLUMNS mengembalikan bilangan lajur dalam tatasusunan atau rujukan.

Formula:

= LAjur(tatasusunan)Penjelasan:

Array diperlukan. Bilangan lajur julat data yang anda cari.

=COLUMNS (A2:B5) mengembalikan 2 iaitu bilangan lajur julat data A2:B5, terdapat 2 lajur.

=COLUMNS (A2:A5) mengembalikan 1 iaitu bilangan lajur julat data A2:A5, hanya 1 lajur.

Muat turun: Fungsi COLUMNS