Cara Menggunakan Fungsi CHAR

Fungsi CHAR adalah untuk mengembalikan nombor integer dari 0 hingga 255 kepada aksara yang ditentukan.

Formula:

= CHAR(nombor)Penjelasan:

– Nombor diperlukan; nombor yang anda perlukan untuk terjemahkan ke dalam aksara.

Awas:

– Hanya nombor dari 0 hingga 255 akan diterjemahkan ke dalam aksara.

– Sesetengah aksara terjemahan mungkin tidak muncul berdasarkan komputer anda.

– Nombor melebihi 255 akan kembali kepada #VALUE!.

Contoh: Apakah watak yang diwakili oleh 65 dan 66?

= CHAR(65), yang kembali kepada huruf A;
= CHAR(66), yang kembali kepada huruf B.

Muat turun: Fungsi CHAR