Cara Menggunakan Fungsi BETUL

Fungsi RIGHT mengembalikan aksara terakhir dalam rentetan teks berdasarkan bilangan aksara yang anda tentukan.

Formula:

=RIGHT(teks, [bilangan_huruf])Penjelasan:

– Teks diperlukan, rentetan teks yang mengandungi teks yang anda perlukan untuk ekstrak;

Number_chars adalah pilihan, bilangan aksara yang anda perlukan untuk ekstrak dari kanan.

Awas:

Num_chars perlu lebih besar daripada atau sama dengan 0;

– Jika num_chars diabaikan, hasilnya akan kembali kepada aksara terakhir;

– Jika num_chars mempunyai perpuluhan, hanya bahagian integer akan diekstrak;

– Jika num_chars adalah negatif, hasilnya mengembalikan #VALUE!

Contoh: Ekstrak aksara terakhir daripada rentetan teks dalam sel A2.

= KANAN(A2,1)

Hasilnya mengembalikan 'n', aksara terakhir dalam ayat.

Muat turun: Fungsi BETUL