Cara Menggunakan Fungsi ATAN2

Fungsi ATAN2 mengembalikan arctangent, atau tangen songsang, bagi koordinat x- dan y yang ditentukan.

Formula:

=ATAN2(x_num, y_num)Penjelasan:

  • X_num diperlukan. Koordinat-x bagi titik itu.
  • Y_num diperlukan. Koordinat-y bagi titik itu.

Muat turun: Fungsi ATAN2