Cara Menggunakan Fungsi ASINH

Fungsi ASINH mengembalikan sinus hiperbolik songsang bagi suatu nombor.

Formula:

=ASINH(nombor)Penjelasan:

Nombor itu diperlukan, iaitu sebarang nombor nyata.

Contoh 1: Apabila nombor itu positif, fungsi mengembalikan nombor postif;

Contoh 2: Apabila nombor negatif, fungsi mengembalikan nombor negatif.

Muat turun: Fungsi ASINH