Cara Menggunakan Fungsi ASIN

Fungsi ASIN adalah salah satu daripada Fungsi trigonometri dan ia mengembalikan arcsine, atau sinus songsang, sesuatu nombor. Sudut yang dikembalikan diberikan dalam radian dalam julat -pi/2 hingga pi/2.

Formula:

=ASIN(nombor)

Penjelasan:

Nombor diperlukan, sinus sudut yang anda inginkan dan mestilah dari -1 hingga 1.

Awas:

– Hasilnya ialah sudut dalam radian., gunakan 180/PI() atau gunakan fungsi DEGREES untuk menukar kepada darjah.

1. Nombor dari -1 hingga 0

2. Nombor dari 0 hingga 1

Muat turun: Fungsi ASIN