Cara Menggunakan Autolengkap untuk Memasukkan Data

Apabila anda memasukkan rekod yang sama dalam lajur, mudah untuk menggunakan fungsi autolengkap. Sila ikut langkah di bawah untuk menggunakan autolengkap untuk menyelesaikan kemasukan data:

Langkah 1: Taip bahagian permulaan kemasukan data, dan anda akan melihat kemasukan data yang dicadangkan jika anda telah memasukkan rekod dengan huruf permulaan yang sama;

Langkah 2: Jika entri yang dicadangkan adalah yang anda mahukan, tekan ' Tab kekunci ' atau 'Enter' untuk melengkapkan kemasukan data. Jika anda tidak memformat julat data, anda akan menemui pemformatan yang berbeza dalam sel;

Langkah 3: Untuk mempunyai pemformatan yang sama, sila lakukan pemformatan yang sama sebelum kemasukan data (cth., lajur A);

Langkah 4: Anda akan melihat kemasukan data baharu mempunyai pemformatan yang sama.