Cara Menggabungkan Pecahan dengan Teks dalam Excel

Pecahan ialah satu jenis nombor dalam Excel. Apabila menggabungkan pecahan dan teks bersama-sama secara langsung menggunakan fungsi concat , pecahan bertukar kepada nombor dengan perpuluhan dan format pecahan hilang.

Contohnya, dalam contoh di bawah apabila menggabungkan teks dan pecahan bersama, '8%' bertukar menjadi '0.08'.

Untuk menggabungkan teks dan pecahan bersama-sama tanpa kehilangan format pecahan, sila gunakan fungsi TEKS .=TEXT(B2,'?/100')&' ialah '&A2

Di mana TEXT(B2,'?/100') akan menyimpan format pecahan.

Jika anda ingin '10' sebagai penyebut, anda boleh menukar 100 kepada 10.

TEKS(B2,'?/100') adalah untuk mengekalkan format pecahan wajar. Jika anda perlu mempunyai pecahan campuran, sila gunakan formula di bawah.

=TEXT(B2,'# ?/100')&' '&A2

Apabila pecahan lebih besar daripada 1, pecahan itu bertukar menjadi pecahan bercampur. Contohnya, '149/100' kembali kepada '1 49/100'.