Cara Mengesan Garisan Pemisah

Untuk mencari pemisah baris pertama dalam rentetan teks, sila gunakan fungsi CARI .

=CARI(CHAR(10),Sel)

Penjelasan:– CHAR(10): Pecah talian;

– FIND(CHAR(10),Cell): Cari pemisah baris dalam sel dengan rentetan teks;

Contoh:

1. Untuk mencari lokasi pemisah baris pertama dalam Sel A1, yang mempunyai kandungan berikut:

Bagaimana untuk mencari yang pertama
barisan
rehat

=CARI(CHAR(10),A1)

2. Untuk mencari pemisah baris kedua:

=CARI(CHAR(10),A2, CARI(CHAR(10),A2)+1)

– CHAR(10): Pecah baris

– FIND(CHAR(10),A1): Cari lokasi pemisah baris pertama;

– FIND(CHAR(10),A1,FIND(CHAR(10),A1)+1): Cari lokasi pemisah baris daripada huruf selepas pemisah baris pertama.