Cara Mengeluarkan Tiga Perkataan Pertama

Untuk mengekstrak tiga perkataan pertama dalam rentetan teks, anda perlu mencari lokasi relatif ruang ketiga, kemudian gunakan Fungsi Kiri .

Formula:

Salin formula dan gantikan 'A1' dengan nama sel yang mengandungi teks yang anda ingin ekstrak.=IF((LEN(A1)-LEN(GANTIKAN(A1,' ','')))<3, A1, LEFT(A1,CARI(' ',A1, CARI(' ',A1, CARI(' ' ,A1)+1)+1)-1))

Contoh:

Untuk mengekstrak tiga perkataan pertama daripada rentetan teks ' Cara Mengeluarkan Tiga Perkataan Pertama '.

Hasilnya mengembalikan tiga perkataan pertama ' Cara Ekstrak '.

Penjelasan:

Langkah 1: Untuk mencari lokasi ruang pertama

Formula =CARI(' ',A1)
Hasilnya 4

Langkah 2: Untuk mencari lokasi ruang kedua

Formula =FIND(' ',A1,FIND(' ',A1)+1)
Hasilnya 7

Langkah 3: Untuk mencari lokasi ruang ketiga

Formula =CARI(' ',A1,CARI(' ',A1,CARI(' ',A1)+1)+1)
Hasilnya lima belas

Langkah 4: Angkat huruf sebelum ruang ketiga

Formula =LEFT(A1,CARI(' ',A1,CARI(' ',A1,CARI(' ',A1)+1)+1)-1)
Hasilnya Cara Ekstrak

Walau bagaimanapun, apabila rentetan teks mempunyai kurang daripada tiga perkataan, formula '=LEFT(A1,FIND(' ',A1,FIND(' ',A1,FIND(' ',A1)+1)+1)-1)' mengembalikan #VALUE! ralat. Untuk mengelakkan ralat ini, anda perlu menggabungkan dengan Fungsi JIKA .

=IF((LEN(A1)-LEN(GANTIKAN(A1,' ','')))<3, A1, LEFT(A1, FIND(' ',A1, FIND(' ',A1, FIND(' ' ,A1)+1)+1)-1))

=SUBSTITUTE(A1,' ','') untuk menggantikan ruang dalam rentetan teks;

=LEN(SUBSTITUTE(A1,' ','')) untuk mengira panjang rentetan teks apabila ruang dialih keluar;

=LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,' ','')) untuk mengira bilangan ruang dalam rentetan teks.

Apabila bilangan ruang kurang daripada 3, gunakan Fungsi IF untuk mengembalikan rentetan teks itu sendiri.

Muat turun Contoh