Cara Mengekstrak Tiga Perkataan Terakhir

Untuk mengekstrak tiga perkataan terakhir dalam rentetan teks, anda perlu mencari lokasi relatif ruang ketiga terakhir, gantikan dengan aksara khas untuk membezakan dengan ruang lain, kemudian gunakan Fungsi Betul .

Formula:

Salin formula dan gantikan 'A1' dengan nama sel yang mengandungi teks yang anda ingin ekstrak.=IF((LEN(A1)-LEN(GANTIKAN(A1,' ','')))<3, A1, KANAN(A1,LEN(A1)-FIND('/', GANTI(A1,' ', '/', (LEN(A1)-LEN(GANTI(A1,' ','')) -dua )))))

Contoh:

Untuk mengekstrak dua perkataan terakhir daripada rentetan teks ' Cara Mengekstrak Tiga Perkataan Terakhir '.

Hasilnya mengembalikan tiga perkataan terakhir ' Tiga Perkataan Terakhir '.

Penjelasan:

Langkah 1: Untuk mengira bilangan ruang

Formula =LEN(A1)-LEN(GANTI(A1,' ',''))
Hasilnya 6

Langkah 2: Gantikan ruang terakhir ke-3 dengan mana-mana aksara khas (cth., /)

Formula =GANTIAN(A1,' ','/',(LEN(A1)-LEN(GANTIKAN(A1,' ',''))-2))
Hasilnya Cara Mengeluarkan/Tiga Perkataan Terakhir

Langkah 3: Cari lokasi watak istimewa

Formula =CARI('/',GANTIKAN(A1,' ','/',(LEN(A1)-LEN(GANTIKAN(A1,' ',''))-2)))
Hasilnya 19

Langkah 4: Bilangan huruf selepas aksara khas

Formula =LEN(A1)-FIND('/',GANTIKAN(A1,' ','/',(LEN(A1)-LEN(GANTIKAN(A1,' ',''))-2)))
Hasilnya 16

Langkah 5: Angkat huruf selepas watak istimewa

Formula =KANAN(A1,LEN(A1)-CARI('/',GANTIKAN(A1,' ','/',(LEN(A1)-LEN(GANTIKAN(A1,' ',''))-2)) ))
Hasilnya Tiga Perkataan Terakhir

Walau bagaimanapun, apabila rentetan teks mempunyai kurang daripada 4 perkataan, formula '=FIND('/',SUBSTITUTE(A1,' ','/',(LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,' ','') )-2)))' mengembalikan #VALUE! ralat. Untuk mengelakkan ini, anda perlu menggabungkan dengan Fungsi JIKA .

=IF((LEN(A1)-LEN(GANTI(A1,' ','')))<3, A1, KANAN(A1, LEN(A1)-FIND('/', GANTI(A1,' ','/', (LEN(A1)-LEN(GANTIAN(A1,' ','')) -dua )))))

=SUBSTITUTE(A1,' ','') untuk menggantikan ruang dalam rentetan teks;

=LEN(SUBSTITUTE(A1,' ','')) untuk mengira panjang rentetan teks apabila ruang diganti;

=LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,' ','')) untuk mengira bilangan ruang dalam rentetan teks.

guna fungsi IF untuk mengembalikan rentetan teks itu sendiri apabila terdapat tiga perkataan atau kurang.

Muat turun Contoh