Cara Mengekstrak Perkataan Terakhir

Untuk mengekstrak perkataan terakhir dalam rentetan teks, anda perlu mencari lokasi relatif ruang terakhir, gantikan dengan aksara khas untuk membezakan dengan ruang lain, kemudian gunakan Fungsi Betul .

Formula:

Salin formula dan kemudian gantikan 'A1' dengan nama sel yang mengandungi teks yang anda ingin ekstrak.=IF((LEN(A1)-LEN(GANTIKAN(A1,' ','')))<1, A1, KANAN(A1, LEN(A1)-FIND('/', GANTI(A1,' ', '/', LEN(A1)-LEN(GANTI(A1,' ',''))))))

Contoh:

Untuk mengekstrak perkataan terakhir daripada rentetan teks ' Cara Mengekstrak Perkataan Terakhir '.

Hasilnya mengembalikan perkataan terakhir ' Perkataan '.

Penjelasan:

Langkah 1: Untuk mengira bilangan ruang

Formula =LEN(A1)-LEN(GANTI(A1,' ',''))
Hasilnya 5

Langkah 2: Gantikan ruang terakhir dengan mana-mana aksara khas (cth., /)

Formula =GANTIKAN(A1,' ','/',LEN(A1)-LEN(GANTIKAN(A1,' ','')))
Hasilnya Cara Mengekstrak Kata Terakhir

Langkah 3: Cari lokasi watak istimewa

Formula =CARI('/',GANTIKAN(A1,' ','/',LEN(A1)-LEN(GANTIKAN(A1,' ',''))))
Hasilnya 24

Langkah 4: Bilangan huruf selepas aksara khas

Formula =LEN(A1)-FIND('/',GANTIKAN(A1,' ','/',LEN(A1)-LEN(GANTIKAN(A1,' ',''))))
Hasilnya 4

Langkah 5: Angkat huruf selepas watak istimewa

Formula =KANAN(A1,LEN(A1)-CARI('/',GANTIKAN(A1,' ','/',LEN(A1)-LEN(GANTIKAN(A1,' ','')))))
Hasilnya Perkataan

Walau bagaimanapun, apabila rentetan teks tiada ruang, formula '=FIND('/',SUBSTITUTE(A1,' ','/',LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,' ','')))) ' mengembalikan #VALUE! ralat. Untuk mengelakkan ini, anda perlu menggabungkan dengan Fungsi JIKA .

=IF((LEN(A1)-LEN(GANTIKAN(A1,' ','')))<1,A1,RIGHT(A1,LEN(A1)-FIND('/',GANTIKAN(A1,' ', '/',LEN(A1)-LEN(GANTI(A1,' ',''))))))

=SUBSTITUTE(A1,' ','') untuk menggantikan ruang dalam rentetan teks;

=LEN(SUBSTITUTE(A1,' ','')) untuk mengira panjang rentetan teks apabila ruang diganti;

=LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,' ','')) untuk mengira bilangan ruang dalam rentetan teks.

guna fungsi IF untuk mengembalikan rentetan teks itu sendiri apabila terdapat hanya satu perkataan.

Muat turun Contoh