Cara Mengekstrak Perkataan Pertama

Untuk mengekstrak perkataan pertama dalam rentetan teks, anda perlu mencari lokasi relatif ruang, kemudian gunakan Fungsi Kiri .

Formula:

Salin formula dan gantikan 'A1' dengan nama sel yang mengandungi teks yang anda ingin ekstrak.=IF(LEN(A1)- LEN(GANTIKAN(A1,' ',''))<1, A1, LEFT(A1,CARI(' ',A1)-1))

Contoh:

Untuk mengekstrak perkataan pertama daripada rentetan teks ' Bagaimana untuk mengekstrak Word pertama '.

Hasilnya mengembalikan perkataan pertama 'Bagaimana'.

Penjelasan:

Langkah 1: Untuk mencari lokasi ruang pertama

Formula =CARI(' ',A1)
Hasilnya 4

Langkah 2: Angkat huruf sebelum ruang pertama

Formula =LEFT(A1, FIND(' ',A1)-1)
Hasilnya Bagaimana

Walau bagaimanapun, apabila rentetan teks tidak mempunyai ruang, formula '=LEFT(A1, FIND(' ',A1)-1)' mengembalikan #VALUE! ralat. Untuk mengelakkan ini, anda perlu menggabungkan dengan Fungsi JIKA .

=IF(LEN(A1)-LEN(GANTIKAN(A1,' ',''))<1, A1, LEFT(A1,CARI(' ',A1)-1))

=SUBSTITUTE(A1,' ','') untuk menggantikan ruang dalam rentetan teks;

=LEN(SUBSTITUTE(A1,' ','')) untuk mengira panjang rentetan teks apabila ruang diganti;

=LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,' ','')) untuk mengira bilangan ruang dalam rentetan teks.

Apabila bilangan ruang kurang daripada 1 (bermaksud perkataan), gunakan fungsi IF untuk mengembalikan rentetan teks itu sendiri.

Kaedah lain ialah menggunakan Fungsi ISERROR untuk menyemak sama ada rentetan teks mengandungi ruang:

=IF(ISERROR(FIND(' ',A1))=TRUE, A1, LEFT(A1,CARI(' ',A1)-1))

Muat turun Contoh