Cara Mengekstrak N Kata Terakhir

Untuk mengekstrak perkataan N terakhir dalam rentetan teks, anda perlu mencari lokasi relatif ruang terakhir Nth, gantikan dengan aksara khas untuk membezakan dengan ruang lain, kemudian gunakan Fungsi Betul .

Formula:

Salin formula dan gantikan 'A1' dengan nama sel yang mengandungi teks yang anda ingin ekstrak, dan tukar N kepada nombor yang anda perlukan.=IF((LEN(A1)-LEN(GANTIKAN(A1,' ','')))

Contoh:

Untuk mengekstrak yang terakhir lima perkataan daripada rentetan teks ' Cara Mengekstrak N Kata Terakhir '.

Hasilnya mengembalikan lima perkataan terakhir ' Ekstrak Last N Words '.

Penjelasan:

Langkah 1: Untuk mengira bilangan ruang

Formula =LEN(A1)-LEN(GANTI(A1,' ',''))
Hasilnya 6

Langkah 2: Gantikan ruang kelima dari yang terakhir dengan mana-mana aksara khas (cth., /)

Formula =GANTIAN(A1,' ','/',(LEN(A1)-LEN(GANTIKAN(A1,' ',''))-5+1))
Hasilnya Bagaimana untuk/Mengekstrak N Perkataan Terakhir

Langkah 3: Cari lokasi watak istimewa

Formula =CARI('/',GANTIKAN(A1,' ','/',(LEN(A1)-LEN(GANTIKAN(A1,' ',''))-5+1)))
Hasilnya 7

Langkah 4: Bilangan huruf selepas aksara khas

Formula =LEN(A1)-FIND('/',GANTIKAN(A1,' ','/',(LEN(A1)-LEN(GANTIKAN(A1,' ',''))-5+1)))
Hasilnya 24

Langkah 5: Angkat huruf selepas watak istimewa

Formula =KANAN(A1,LEN(A1)-CARI('/',GANTIKAN(A1,' ','/',(LEN(A1)-LEN(GANTIKAN(A1,' ',''))-5+1 ))))
Hasilnya Ekstrak Last N Words

Walau bagaimanapun, apabila rentetan teks mempunyai kurang daripada 5 perkataan, formula '=FIND('/',SUBSTITUTE(A1,' ','/', (LEN(A1) – LEN(SUBSTITUTE(A1,' ','') )-5+1)))' mengembalikan #VALUE! ralat. Untuk mengelakkan ini, anda perlu menggabungkan dengan Fungsi IFERROR .

=IF((LEN(A1)-LEN(GANTIKAN(A1,' ','')))<5, A1, KANAN(A1, LEN(A1)- CARI('/', GANTI(A1,' ', '/', (LEN(A1)- LEN(GANTI(A1,' ',''))-5+1))))