Cara Mengekstrak Empat Perkataan Terakhir

Untuk mengekstrak empat perkataan terakhir dalam rentetan teks, anda perlu mencari lokasi relatif ruang terakhir keempat, gantikan dengan aksara khas untuk membezakan dengan ruang lain, kemudian gunakan Fungsi Betul .

Formula:

Salin formula dan gantikan 'A1' dengan nama sel yang mengandungi teks yang anda ingin ekstrak.=IF((LEN(A1)-LEN(GANTIKAN(A1,' ','')))<4, A1, KANAN(A1, LEN(A1)-FIND('/', GANTI(A1,' ', '/', (LEN(A1)-LEN(GANTI(A1,' ','')) -3 )))))

Contoh:

Untuk mengekstrak empat perkataan terakhir daripada rentetan teks ' Cara Mengekstrak Empat Perkataan Terakhir '.

Hasilnya mengembalikan empat perkataan terakhir ' Empat Perkataan Terakhir '.

Penjelasan:

Langkah 1: Untuk mengira bilangan ruang

Formula =LEN(A1)-LEN(GANTI(A1,' ',''))
Hasilnya 6

Langkah 2: Gantikan ruang terakhir keempat dengan mana-mana aksara khas (cth., /)

Formula =GANTIAN(A1,' ','/',(LEN(A1)-LEN(GANTIKAN(A1,' ',''))-3))
Hasilnya Cara Mengekstrak/Empat Perkataan Terakhir

Langkah 3: Cari lokasi watak istimewa

Formula =CARI('/',GANTIKAN(A1,' ','/',(LEN(A1)-LEN(GANTIKAN(A1,' ',''))-3)))
Hasilnya lima belas

Langkah 4: Bilangan huruf selepas aksara khas

Formula =LEN(A1)-FIND('/',GANTIKAN(A1,' ','/',(LEN(A1)-LEN(GANTIKAN(A1,' ',''))-3)))
Hasilnya 19

Langkah 5: Angkat huruf selepas watak istimewa

Formula =KANAN(A1,LEN(A1)-CARI('/',GANTIKAN(A1,' ','/',(LEN(A1)-LEN(GANTIKAN(A1,' ',''))-3)) ))
Hasilnya Empat Perkataan Terakhir

Walau bagaimanapun, apabila rentetan teks mempunyai kurang daripada 4 perkataan, formula '=FIND('/',SUBSTITUTE(A1,' ','/',(LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,' ','') )-3)))' mengembalikan #VALUE! ralat. Untuk mengelakkan ini, anda perlu menggabungkan dengan Fungsi JIKA .

=IF((LEN(A1)-LEN(GANTIKAN(A1,' ','')))<4, A1, KANAN(A1, LEN(A1)-FIND('/', GANTI(A1,' ', '/', (LEN(A1)-LEN(GANTI(A1,' ',''))-3)))))

=SUBSTITUTE(A1,' ','') untuk menggantikan ruang dalam rentetan teks;

=LEN(SUBSTITUTE(A1,' ','')) untuk mengira panjang rentetan teks apabila ruang diganti;

=LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,' ','')) untuk mengira bilangan ruang dalam rentetan teks.

guna fungsi IF untuk mengembalikan rentetan teks itu sendiri apabila terdapat empat perkataan atau kurang.