Cara Mengekstrak Empat Perkataan Pertama

Untuk mengekstrak empat perkataan pertama dalam rentetan teks, anda perlu mencari lokasi relatif ruang keempat, kemudian gunakan Fungsi Kiri .

Formula:

Salin formula dan gantikan 'A1' dengan nama sel yang mengandungi teks yang anda ingin ekstrak.=IF((LEN(A1)-LEN(GANTIKAN(A1,' ','')))<4, A1, LEFT(A1, FIND(' ',A1, FIND(' ',A1, FIND(' ' ,A1, CARI(' ',A1)+1)+1)+1)-1))

Contoh:

Untuk mengekstrak empat perkataan pertama daripada rentetan teks ' Cara Mengekstrak Empat Perkataan Pertama '.

Hasilnya mengembalikan empat perkataan pertama ' Bagaimana untuk mengekstrak '.

Penjelasan:

Langkah 1: Untuk mencari lokasi ruang pertama

Formula =CARI(' ',A1)
Hasilnya 4

Langkah 2: Untuk mencari lokasi ruang kedua

Formula =FIND(' ',A1, FIND(' ',A1)+1)
Hasilnya 7

Langkah 3: Untuk mencari lokasi ruang ketiga

Formula =FIND(' ',A1, FIND(' ',A1, FIND(' ',A1)+1)+1)
Hasilnya lima belas

Langkah 4: Untuk mencari lokasi ruang keempat

Formula =CARI(' ',A1,CARI(' ',A1,CARI(' ',A1, CARI(' ',A1)+1)+1)+1)
Hasilnya 19

Langkah 5: Angkat huruf sebelum ruang keempat

Formula =LEFT(A1,CARI(' ',A1,CARI(' ',A1,CARI(' ',A1, CARI(' ',A1)+1)+1)+1)-1)
Hasilnya Bagaimana untuk mengekstrak

Apabila rentetan teks mempunyai kurang daripada empat perkataan, formula '=LEFT(A1,FIND(' ',A1,FIND(' ',A1,FIND(' ',A1, FIND('',A1)+1)+1 )+1)-1)' mengembalikan #VALUE! ralat. Untuk mengelakkan ralat ini, anda perlu menggabungkan dengan Fungsi JIKA .

=IF((LEN(A1)-LEN(GANTIKAN(A1,' ','')))<4,A1,LEFT(A1,CARI(' ',A1,CARI(' ',A1,CARI(' ' ,A1, CARI(' ',A1)+1)+1)+1)-1))

=SUBSTITUTE(A1,' ','') untuk menggantikan ruang dalam rentetan teks;

=LEN(SUBSTITUTE(A1,' ','')) untuk mengira panjang rentetan teks apabila ruang dialih keluar;

=LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,' ','')) untuk mengira bilangan ruang dalam rentetan teks.

Muat turun Contoh