Cara Mengekstrak Dua Perkataan Terakhir

Untuk mengekstrak dua perkataan terakhir dalam rentetan teks, anda perlu mencari lokasi relatif ruang kedua terakhir, gantikan dengan aksara khas untuk membezakan dengan ruang lain, kemudian gunakan Fungsi Betul .

Formula:

Salin formula dan gantikan 'A1' kepada nama sel yang mengandungi teks yang anda ingin ekstrak.

=IF((LEN(A1)-LEN(GANTIKAN(A1,' ','')))<2, A1, KANAN(A1,LEN(A1)-FIND('/', GANTI(A1,' ', '/', (LEN(A1)-LEN(GANTI(A1,' ',''))-1)))))

Contoh:

Untuk mengekstrak dua perkataan terakhir daripada rentetan teks ' Cara Mengekstrak Dua Perkataan Terakhir '.

Hasilnya mengembalikan dua perkataan terakhir ' Dua perkataan '.

Penjelasan:

Langkah 1: Untuk mengira bilangan ruang

Formula =LEN(A1)-LEN(GANTI(A1,' ',''))
Hasilnya 6

Langkah 2: Gantikan ruang terakhir ke-2 dengan mana-mana aksara khas (cth., /)

Formula =GANTIAN(A1,' ','/',(LEN(A1)-LEN(GANTIKAN(A1,' ',''))-1))
Hasilnya Cara Mengekstrak Perkataan Terakhir/Dua

Langkah 3: Cari lokasi watak istimewa

Formula =CARI('/',GANTIKAN(A1,' ','/',(LEN(A1)-LEN(GANTIKAN(A1,' ',''))-1)))
Hasilnya 24

Langkah 4: Bilangan huruf selepas aksara khas

Formula =LEN(A1)-FIND('/',GANTIKAN(A1,' ','/',(LEN(A1)-LEN(GANTIKAN(A1,' ',''))-1)))
Hasilnya 9

Langkah 5: Angkat huruf selepas watak istimewa

Formula =KANAN(A1,LEN(A1)-CARI('/',GANTIKAN(A1,' ','/',(LEN(A1)-LEN(GANTIKAN(A1,' ',''))-1)) ))
Hasilnya Dua perkataan

Walau bagaimanapun, apabila rentetan teks tiada ruang, formula '=FIND('/',SUBSTITUTE(A1,' ','/',(LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,' ',''))- 1))' mengembalikan ralat #VALUE!. Untuk mengelakkan ini, anda perlu menggabungkan dengan Fungsi JIKA .

=IF((LEN(A1)-LEN(GANTIKAN(A1,' ','')))<2, A1, KANAN(A1, LEN(A1)-FIND('/', GANTI(A1,' ', '/', (LEN(A1)-LEN(GANTI(A1,' ',''))-1)))))

=SUBSTITUTE(A1,' ','') untuk menggantikan ruang dalam rentetan teks;

=LEN(SUBSTITUTE(A1,' ','')) untuk mengira panjang rentetan teks apabila ruang diganti;

=LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,' ','')) untuk mengira bilangan ruang dalam rentetan teks.

guna fungsi IF untuk mengembalikan rentetan teks itu sendiri apabila terdapat dua perkataan atau kurang.

Muat turun Contoh