Cara Menerima atau Menolak Permintaan Mesyuarat Secara Automatik dalam Outlook

Terima atau tolak permintaan mesyuarat secara automatik? Kedengaran idea yang bagus! Sebenarnya, Anda boleh menyediakan pilihan ini dalam Outlook jika anda mahu menerima atau menolak semua permintaan mesyuarat.

Langkah 1: Klik ' Fail ' tab daripada Reben;

Langkah 2: Klik ' Pilihan ' dari navigasi kiri untuk membuka tetingkap 'Outlook Options';Langkah 3: Klik ' Kalendar ' dari navigasi kiri;

Langkah 4: Beralih ke bawah ke ' Terima atau tolak automatik bahagian ' dan klik ' Auto Terima/Tolak 'butang;

Langkah 5: Dalam tetingkap pop timbul, tandai kotak ' Terima permintaan mesyuarat secara automatik dan alih keluar mesyuarat yang dibatalkan ';

Langkah 6: Pilih salah satu daripada dua pilihan lain sebagai pilihan;

– Tolak secara automatik permintaan mesyuarat yang bercanggah dengan janji temu atau mesyuarat sedia ada;
– Tolak permintaan mesyuarat berulang secara automatik.

Langkah 7: Klik ' okey ' untuk menutup tetingkap pop timbul, dan klik ' okey ' sekali lagi untuk menutup tetingkap 'Outlook Options'.