Cara Menduakan Helaian dalam Helaian Google

Dalam Helaian Google, anda boleh menggunakan ' Pendua ' perintah untuk membuat salinan helaian dengan kandungannya. Ini sama dengan ' Pindah atau Salin ' perintah dalam Microsoft Excel.

Langkah 1: Buka buku kerja dan klik kanan nama tab;

Langkah 2: Klik ' Pendua ' daripada kotak dialog;Langkah 3: Helaian baharu akan muncul selepas helaian asal;

Langkah 4: Untuk menamakan semula helaian, anda boleh klik kanan pada nama tab dan pilih ' Namakan semula ' daripada kotak dialog;

Langkah 5: Taip nama baharu helaian baharu.

Langkah 6: Sila ambil perhatian bahawa apabila anda mengklik ' Pendua ', anda membuat helaian baharu dalam buku kerja yang sama. Untuk menyalin helaian ke buku kerja sedia ada lain atau menjadikannya sebagai buku kerja baharu, sila gunakan ' Salin ke ' perintah. Anda boleh membuat hamparan ke

– hamparan baharu apabila mengklik ' Hamparan baharu '; atau

– helaian dalam hamparan sedia ada apabila mengklik ' Hamparan sedia ada '.

Langkah 7: Untuk memadam helaian, klik kanan pada nama tab dan klik ' Padam ' daripada kotak dialog.