Cara Mendapatkan Nama Kategori dengan Nilai Maks

Apabila bekerja dengan Excel, terutamanya apabila anda mengautomasikan laporan, anda mungkin perlu mendapatkan nama kategori dengan nilai maksimum. Sebagai contoh, dalam jadual berikut, apakah kumpulan umur yang mempunyai kiraan paling banyak?

Ini kelihatan sangat mudah apabila terdapat hanya meja yang ringkas. Walau bagaimanapun, ia menjadi sangat berguna apabila bekerja dengan set data yang mempunyai banyak komuniti dan setiap komuniti memerlukan laporan.

Untuk mendapatkan nama kategori dengan nilai maksimum, sila gabungkan dengan fungsi maks , yang fungsi perlawanan , dan juga fungsi indeks .=INDEX(A2:A6, MATCH(MAX(B2:B6),B2:B6,0))

Di mana MAX(B2:B6) adalah untuk mencari nilai maksimum dalam julat data B2:B6, dan mengembalikan 76 dalam contoh ini;

MATCH(MAX(B2:B6),B2:B6,0) adalah untuk mencari nombor baris yang mempunyai nilai maksimum dan mengembalikan 3;

INDEX(A2:A6, MATCH(MAX(B2:B6),B2:B6,0)) adalah untuk mendapatkan nama kategori dalam baris 3, iaitu '30-39 thn'.