Cara Menambah Seribu Pemisah mengikut Formula

Apabila bekerja dengan nombor yang besar, anda sering perlu memformatkannya dengan seribu pemisah. Awak boleh semak di sini jika anda hanya ingin memformat nombor dengan pemisah seribu .

Walau bagaimanapun, apabila menggabungkan nombor dengan teks, nombor akan berada dalam sel yang berbeza dan anda tidak boleh memformatkannya. Jika demikian, sila gunakan formula berikut untuk menambah seribu pemisah.

=TEXT(B2,'0.000.00')&' '&A2Di mana '0,000.00' adalah untuk menambah seribu pemisah dan menyimpan 2 perpuluhan. Walau bagaimanapun, apabila nombor kurang daripada 1000, ini akan memaksa nombor itu mempunyai format '0,000.00'. Sebagai contoh, 0.16 akan dipaparkan sebagai 0,000.16, yang bukan yang kita mahukan.

Untuk memaparkan tanpa 0s apabila nombornya kurang daripada 1000, dan untuk menambah seribu pemisah, sila tukar '0,000.00' kepada '#,###.##', di mana 0.16 akan dipaparkan sebagai '.16'.

=TEXT(B2','#,###.##')&' '&A2

=TEXT(B2','#,###.00')&' '&A2

Untuk menukar ribu kepada 'K', sila semak bagaimana untuk memformat ribu kepada K dengan formula .