Cara Menambah Pengepala dan Pengaki dalam Word

Tambah Pengepala atau Pengaki Pengepala atau Pengaki

Apabila bekerja dengan dokumen Word, selain daripada kandungan, anda juga boleh menambah maklumat seperti nombor halaman, tajuk, dan laluan fail, dsb. di bahagian atas atau di bahagian bawah setiap halaman. Teks pengepala muncul di bahagian atas dan teks pengaki muncul di bahagian bawah setiap halaman. Jika anda ingin menunjukkan maklumat di bahagian atas, anda perlu menambah pengepala, dan jika anda ingin menunjukkan maklumat di bahagian bawah, anda perlu menambah pengaki.1. Untuk Menambah Pengepala atau Pengaki

Langkah 1: Klik pada ' Sisipkan ' tab daripada Reben;

Langkah 2: Klik pada ' Kepala '(atau' Pengaki ') arahan daripada ' Pengepala&Pengaki bahagian ';

Langkah 3: Pilih satu gaya daripada senarai juntai bawah, cth., gaya kosong;

Langkah 4: Taip atau tambah maklumat pengepala atau pengaki, cth., tajuk fail;

Langkah 5: Apabila anda selesai, klik butang ' Tutup Pengepala dan Pengaki 'butang.

2. Untuk Mengeluarkan Pengepala atau Pengaki

Untuk mengalih keluar pengepala atau pengaki, cara mudahnya ialah dengan mengklik dua kali pada pengepala (atau pengaki) dan padamkan kandungan pengepala (atau pengaki). Anda juga boleh memadamkan pengepala (atau pengaki) dengan langkah-langkah di bawah:

Ulang langkah 1 dan langkah 2 di atas, tetapi dalam langkah 3, bukannya memilih gaya pengepala atau pengaki, klik ' Alih Keluar Pengepala ' jika anda ingin memadamkan 'Pengepala', atau klik ' Alih keluar Pengaki ' jika anda mahu memadamkan 'Footer'.