Cara Menambah Pemisah Ribuan

– Cara Menukar Bilangan Perpuluhan
– Cara Mengubah Nombor Negatif kepada Merah
– Cara Menggunakan Tanda Kurung untuk Nombor Negatif

Seribu pemisah biasanya untuk bilangan yang besar, menjadikannya lebih mudah dibaca. Sila ikuti langkah di bawah untuk menggunakan pemisah 'ribuan'.

Langkah 1: Pilih sel dengan nombor;Langkah 2: Klik pada ' Rumah ' Tab daripada Reben;

Langkah 3: Klik ' Gaya Koma 'Dari bahagian nombor, anda akan melihat pemisah beribu-ribu ditambah pada nombor.

Lalai disertakan dengan dua perpuluhan, sila lihat Cara Menukar Bilangan Perpuluhan untuk menambah atau mengurangkan bilangan perpuluhan.

Sebagai alternatif, sila gunakan kaedah berikut untuk menambah ' beribu-ribu ' pemisah kepada nombor.

Langkah 1: Pilih sel dengan nombor;

Langkah 2: Klik kanan untuk memaparkan kotak dialog, daripada senarai, klik ' Format Sel ';

Langkah 3: Dalam ' Format Sel 'tingkap, semak' Gunakan 1000 Separator(,) ';

Langkah 4: Klik ' okey ' di bawah.