Cara Membahagikan Fail kepada Dua Bahagian dalam Word

Apabila bekerja dengan fail Word, anda mungkin perlu membahagikan fail kepada dua bahagian. Ini adalah untuk memudahkan anda melihat satu bahagian semasa mengedit bahagian yang lain.

Langkah 1: Buka dokumen Word;

Langkah 2: Klik pada ' Lihat ' tab daripada reben;Langkah 3: Klik ' Berpisah ' daripada ' Tingkap bahagian ';

Langkah 4: Anda akan melihat fail kini mempunyai dua bahagian.