Cara Memasukkan Pemisah Baris Apabila Menggabungkan Teks

Jika anda menyusun teks yang panjang dalam sel dan ingin memasukkannya ke dalam baris yang berbeza, anda boleh menggunakan ' Alt + Enter ' untuk memecahkan sel teks demi sel.

Walau bagaimanapun, apabila bekerja dengan data yang besar atau bergabung dengan teks, untuk memasukkan pemisah baris untuk membahagikan teks kepada baris yang berbeza, anda boleh menggunakan pemisah baris Fungsi CHAR . CHAR(10) mengembalikan pemisah baris.

Sebagai contoh, anda mempunyai lembaran kerja alamat yang besar, di mana alamat, bandar, negara dan poskod berada dalam sel yang berbeza. Apabila anda menggabungkannya bersama-sama dalam satu sel, anda mungkin mahu memasukkan beberapa pemisah baris. Pemutusan talian juga sangat membantu gabungan mel dalam Word .=A2&', '&CHAR(10)&B2&', '&C2&CHAR(10)&D2

Di mana CHAR(10) ialah pemisah baris.

',' ialah untuk menyambungkan teks dan menjadikannya kelihatan lebih baik.

Sila ambil perhatian: dalam beberapa situasi, selepas anda memasukkan formula, teks yang digabungkan masih berada dalam satu baris dalam sel.

Apabila ini berlaku, anda perlu bungkus teks dengan mengklik ' Balut Teks 'perintah dalam' Rumah ' tab daripada reben.