Cara Memasukkan Baris Kosong

– Cara Memasukkan Baris dengan Kandungan
– Cara Memasukkan Baris dengan Pemformatan Sama seperti Di Atas
– Cara Memasukkan Baris dengan Pemformatan Sama seperti Di Bawah

Apabila bekerja dengan hamparan Excel, anda selalunya perlu memasukkan baris kosong untuk kemasukan data baharu. Sila ikuti langkah di bawah untuk butiran:

Langkah 1: Klik mana-mana sel dalam baris di bawah baris baharu yang ingin anda masukkan;Langkah 2: Klik kanan, dan pilih ' Sisipkan ' daripada senarai dalam kotak dialog;

Langkah 3: Dalam ' Sisipkan 'kotak dialog, klik' Seluruh baris ';

Langkah 4: Klik ' okey ' di bawah.

Sebagai alternatif, sila gunakan arahan dalam reben:

Langkah 1: Klik mana-mana sel dalam baris di bawah baris baharu yang ingin anda masukkan;

 Imej ini mempunyai atribut alt kosong; nama failnya ialah excelinsert001.jpg

Langkah 2: Klik ' Rumah ' tab daripada reben;

Langkah 3: Klik ' Sisipkan ' di dalam sel kawasan, dan pilih ' Sisipkan Baris Helaian ' daripada senarai juntai bawah.