Cara Memasukkan Baris dengan Kandungan

– Cara Memasukkan Baris Kosong
– Cara Memasukkan Baris dengan Pemformatan Sama seperti Di Atas
– Cara Memasukkan Baris dengan Pemformatan Sama seperti Di Bawah

Apabila bekerja dengan hamparan Excel, anda mungkin perlu memasukkan baris dengan kandungan. Sila ikuti langkah di bawah untuk butiran:

Langkah 1: Salin baris (atau baris) dengan kandungan;

Langkah 2: Klik sel pertama di sebelah kiri dalam baris di bawah baris baharu yang ingin anda masukkan (atau klik seluruh baris);

Langkah 3: Klik kanan dan pilih ' Masukkan Sel yang Disalin ' daripada senarai dalam kotak dialog;

Langkah 4: Pilih ' Alihkan sel ke bawah ' dalam kotak dialog baharu;

Langkah 5: Baris baharu kini berada dalam jadual.

Sebagai alternatif, sila gunakan arahan dalam reben:

Langkah 1: Salin baris atau baris, dan klik ' Rumah ' tab daripada reben;

Langkah 2: Klik ' Sisipkan ', dan pilih ' Masukkan Sel yang Disalin ' daripada senarai juntai bawah;

Sila ambil perhatian: jika anda menyalin keseluruhan baris dan mengklik mana-mana sel selain daripada sel pertama di sebelah kiri, anda akan menerima mesej amaran: ' Anda tidak boleh menampal ini kerana kawasan Salin dan kawasan tampal bukan saiz yang sama… '.