Cara Memasukkan atau Mengedit Pautan dalam Mesej Gmail

Apabila anda menyediakan mesej dalam Gmail, anda boleh memasukkan atau mengedit pautan dalam mesej dengan langkah di bawah:

Langkah 1: Untuk mengarang e-mel terlebih dahulu dengan mengklik ' Karang butang ' di penjuru kiri sebelah atas;

Langkah 2: Selesaikan ' Kepada 'kotak dan' Subjek ' kotak, kemudian selesaikan e-mel;

Langkah 3: Pilih perkataan daripada mesej dan klik butang ' Sisipkan pautan ikon ' di bahagian bawah;

Langkah 4: Dalam tetingkap baharu, semak semula teks paparan, kemudian tampal pautan dalam ' alamat web ' kotak;

Langkah 5: Klik ' okey ' dan anda akan melihat teks paparan kini berwarna biru, iaitu pautan.

Langkah 6: Ulangi langkah di atas, anda juga boleh memasukkan alamat e-mel apabila anda memilih ' Alamat emel 'dalam langkah 4.