Bilangan Sifar dalam Nombor Besar

Kami sering menggunakan nombor seperti sepuluh, ratus dan ribu, dan kami juga mungkin menggunakan juta atau bilion, tetapi terdapat banyak nombor besar yang kami tidak menggunakannya dengan kerap. Adakah anda tahu berapa banyak sifar dalam nombor besar ini?

Apabila nombor adalah sangat besar, kita sering menggunakan format saintifik untuk menuliskannya kepada kuasa puluhan. Sebagai contoh, 1 bukan juta mempunyai 30 sifar dan kami menulisnya sebagai 10 30 .

Jika kita perlu menyenaraikan semua sifar, kita sering menggunakan pemisah seribu untuk menjadikannya mudah dibaca, contohnya: 1 bilion = 1,000,000,000. Daripada menulis sebagai 1000000000, yang sangat sukar dibaca, kami menggunakan pemisah seribu untuk mempunyai sifar ke dalam kumpulan.Nombor Sifar Format Saintifik
satu 0 10 0
Sepuluh 1 10 1
Seratus dua 10 dua
beribu 3 10 3
Juta 6 10 6
bilion 9 10 9
Trilion 12 10 12
Kuadrilion lima belas 10 lima belas
Quintillion 18 10 18
Sextillion dua puluh satu 10 dua puluh satu
Septillion 24 10 24
Octillion 27 10 27
Bukan juta 30 10 30
Decillion 33 10 33
Undecillion 36 10 36
Duodecillion 39 10 39
Tredecillion 42 10 42
pasir hisap Empat lima 10 Empat lima
Quindecilion 48 10 48
Sexdecillion 51 10 51
septendillion 54 10 54
Octodecillion 57 10 57
Novemdecillion 60 10 60
Dua puluh satu 63 10 63
Centillion 303 10 303
Google 100 10 100
Googillion 1000 10 1000