Backspace untuk Membersihkan Kandungan

The Ruang belakang kuncinya ialah mengosongkan kandungan sel aktif. Dalam mod penyuntingan sel, Backspace memadamkan aksara di sebelah kiri titik sisipan.

Langkah 1: Untuk memadamkan kandungan bersama-sama, klik sel;

Langkah 2: Tekan kekunci ' Ruang belakang ' daripada papan kekunci dan anda akan memadamkan kandungan dalam sel.Langkah 3: Untuk memadam satu huruf daripada kandungan, sila klik dua kali pada sel untuk menggerakkan kursor dalam sel;

Langkah 4: Tekan kekunci ' Ruang belakang ' daripada papan kekunci dan anda akan memadamkan satu huruf daripada kandungan. Setiap kali anda menekan kekunci 'Backspace', anda akan memadamkan satu huruf.

Langkah 5: Anda boleh memadam mana-mana huruf dalam kandungan, tidak perlu yang terakhir dari kiri.